Email:-janjanshiksha@gmail.com

Mobile:-8676974466

S.no Name City Phone No
1 Kumar Saheb Dhanbad 9549144547
2 Lalan Jha Godda 7277487244
3 Lalan Jha Banka 7277487244
4 Himanshu Gupta Sahibgunj(Jharkhand) --
5 Gopal Singh Bhagalpur --

© Jan-Jan Shiksha Abhiyan.All Rights Reserved. Designed & Developed By:-SMV Infotech